Wilsverklaringen downloaden

Bij Stichting de Einder kunt u gratis wilsverklaringen downloaden via de website. In een wilsverklaring kunt u uw wensen die gaan over uw levenseinde duidelijk maken. Het gaat om een set formulieren en een toelichting.